Imprumut carte

Împrumutul unei cărţi se face în formularul de mai jos:

În acest formular se poate ajunge şi din fereastra în care sunt afişate informaţiile despre carte sau din cea în care se afişează înformaâii despre un cititor. În aceste cazuri CNPul cititorului sau numărul de inventar al cărţii sunt preluate automat. De asememea, dacă un utilizator împrumută mai multe cărţi, CNP şi numărul fişei rămân aceleaşi şi nu mai trebuie introduse, modificându-se doar numărul de inventar al cărţii.