Lista cititorilor

Cititori se pot afisa ca o listă, se poate face selecţia pe litere după numele cititorului si se pot afişa informaţiile detaliate despre fiecare cititor. Lista cititorilor se afişează astfel:

Cu click pe oricare dintre litere se selectează doar cititoriial căror nume începe cu litera respectivă.

De asemenea, cu click pe butonul se afişează înformaţiile detaliate despre un cititor, astfel:

Cele 5 butoane din partea de jos au asociate următoarele operaţii:

- Editarea, modificarea informaţiilor despre cititor, într-un formular identic cu cel de la adaugarea unui cititor.

- Ştergerea cititorului


- Afişarea cărţilor împrumutate de către cititor

- Trecerea în formularul de împrumutare a uei cărţii

- Trecerea în formularul de returnare a unei cărţii împrumutate