Cautare cititor

Căutare unui sau a unor cititori se poate face în formulare de forma:

Cititorii pot fi căutaţi în funcţie de codul pe care îl au in biblioteca, nume şi/sau prenume, CNP sau numărul de telefon. Atenţie: nu se vor folosi ghilimelele sau apostroful la introducerea informaţiilor căutate!